Håll dig till sanningen Lennart!

26/02/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 24 februari 2018 och är en replik på Lennart Anderssons (S) insändare ang utbildningsnämndens underskott.

I en lång insändare ondgör sig utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson (S) över att Moderaterna, Centern och Framtid Öland i utbildningsnämnden inte har försökt hitta alternativa sätt att spara. Detta stämmer inte. Det är snarare så att Lennart inte lyssnat och istället drivit igenom ett ogenomtänkt beslut.

Det blir rent fabulerande när Lennart skriver ”Kom ihåg att det var C och M med lite hjälp som stängde Runstens skola vilket satte igång flyttkarusellen till andra kommuner”. I verkligheten gick det till så här: Kommunfullmäktiges beslut kom 26 november 2012 efter en omröstning där 16 röstade för att lägga ner Gärdslösa skola, 18 för att lägga ner Runstens skola och 6 avstod. Vem röstade då för att lägga ned Runstens skola? Jo, bl a Eva-Lena Israelsson (S), Sune Axelsson (S), Mikael Palmqvist (S), Birger Palm (S), Maria Lindmark (MP), Ulf Lafveskans (V). Anders Johnsson (S), Gunnar Aldestam (S) och Bertil Lundgren (MP) avstod. Det hade alltså räckt om två av de rödgröna hade röstat annorlunda. Faktum är att samtliga partigrupper var splittrade i denna fråga – det fanns även ett antal bland C och M som röstade för att lägga ner Gärdslösa skola istället.

Det hade varit hyggligt av Lennart att hålla sig till fakta. Eller tycker han att hans partikamrater Eva-Lena, Sune och Mikael – som även idag sitter i kommunfullmäktige – bär ansvaret för nämndens stora underskott p g a ”flyttkarusellen”?

Det är valår och tydligen skyr vissa inga medel för att vinna röster!

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd

Annonser

(S)tålbad för socialnämndens nya ordförande

20/12/2017

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 2017-12-19:

Efter årsskiftet får socialnämnden i Borgholm en ny ordförande. I samband med Gunilla Johanssons avgång får S berätta i media om allt gott som (de) har åstadkommit. Det som har nämnts mest under snart tre år är arbetskläder till personalen, trots att detta redan fanns med i den budget som arbetades fram innan valet. Det som inte nämns lika ofta är den dåliga ekonomin socialnämnden brottas med.

Den nuvarande majoriteten fick ärva en god ekonomi vad gäller skola, vård och omsorg. Idag går utbildningsnämnden med 7,4 miljoner i underskott och socialnämnden med 16,4 miljoner. Detta trots tillskott under året med 2,9 miljoner till utbildningsnämnden och 7,1 miljoner till socialnämnden. I verkligheten går socialnämnden alltså minus 23,5 miljoner.

Bortsett från intäkter kopplade till ensamkommanda ungdomar var resultatet 2016 redan minus 10,2 miljoner. Men det var ju ”bara gnäll” när jag påpekade detta. Sedan dess har jag vid flera tillfällen belyst det växande underskott i våra kärnverksamheter. Det är först nu flera börjar se allvaret i situationen. Jag förstår att kommunalrådet inte vill prata om besparingar när man under två år slagit sig för bröstet om hur bra kommunens resultat är.

Faktum är att utbildningsnämnden 2018 har ca 5 miljoner mindre att driva verksamheten med än i år. Och socialnämndens nya ordförande Magnus Ståhl ska hitta drygt 11 miljoner att spara jämfört med 2017. Det är en fråga som inte kan nonchaleras och det hade varit intressant att höra något om detta i samband med ordförandebytet.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Moderaternas förslag om trygghetsboende

18/05/2017

Insändare i Ölandsbladet 16 maj 2017.

I en insändare skriver SPF:s Stefan Fosseus om behovet av boendeformer för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i eget hus. Förslaget är helt i linje med Moderaternas förslag om trygghetsboende på Ekbacka, vilket jag har drivit sedan drygt två år tillbaka.

När beslutet togs att bygga två nya HVB-korridorer för ensamkommande ungdomar lovade majoriteten att tillgodose Moderaternas önskan att någon form av mellan- eller trygghetsboende skulle etableras på Ekbacka.

Tiden går och det är nu dags att infria dessa löften och börja planera för byggandet snarast. Det skulle ge våra äldre tillgång till en trygg boendemiljö med social samvaro, gemenskap och möjlighet att ha måltider och andra aktiviteter tillsammans. En positiv konsekvens är så klart att dessa äldre lämnar en villa eller lägenhet efter sig, vilket ger snurr på bostadsmarknaden.

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd


26/08/2016

Insändare i Barometern 26 augusti 2016

Maten i skolan är viktig för lärandet

Bra skolmat handlar inte om pengar utan om passionerade matlagare, engagemang och kunskap. Prisskillnader mellan olika skolors måltider är bara av marginell betydelse för kvaliteten på skolmåltiden.

Efter en helg är det många skolbarn som går och lägger sig hungriga. Sedan är det äntligen måndag. Det kanske inte alltid är lektionerna som står högst upp på listan utan snarare att få sig ett ordentligt mål med mat.

I många skolkök runt om i Sverige är det oerhört tydligt att det går åt mer mat på måndagar än andra dagar. Det slängs också mindre mat på måndagar än andra dagar. Allt för många barn i Sverige lever i ekonomiskt eller socialt utsatta familjer där det saknas kunskap eller ekonomi för att laga god och bra mat.

Dålig kost ger också en allt mer utbredd barnfetma, och dessutom koncentrationssvårigheter vilket i sin tur kan leda till sämre prestationer i skolan.

Bra mat är en investering i våra barns hälsa och framtid. Det är dags att sätta ordentligt fokus på bra skolmat, för bra mat gör skillnad!

Vi Moderatkvinnor är övertygade om att det går att göra skillnad i varje skolkök om vi som politiker ger rätt förutsättningar och ger möjligheter att ta ansvar för att minska matsvinnet, öka matglädjen, förbättra arbetsmiljön, minska transporterna, öka andelen ekologiska inköp och sortera matavfallet så att det återvinns på rätt sätt och också öka lärandet i skolan.

Det är långsiktig hållbarhet. Det är alla barn värda.

Anna Victor Hiort
MQ-länsordförande


Vi vill få igenom vår politik

18/06/2016

Insändare i Ölandsbladet 18 juni 2016

Då var motfrågan från Framtid Öland besvarad, nämligen om Moderaterna vill skapa rubriker eller få igenom sin politik.

Vårt intresse är inte att skapa rubriker – det överlåter vi åt andra som är mycket bättre på det. Vem minns inte de stora rubrikerna om att det ska bli asylförläggning på Ekbacka med 200 platser? Eller att Höken är en lysande affär – det var ju bara för socialförvaltningens personal att flytta in? Eller att Runstens gamla skola är en perfekt och billig lösning som ny förskola, bara kommunen bygger om i egen regi? Listan kan göras mycket längre…

Vi vet att det fanns anbud på 30 mkr när det gäller Ekbackas ombyggnation. Att låtsas att det skulle kunna kosta 75 mkr är inte seriöst. Men ni har rätt vad gäller lokalrotation. Hade vi gått vidare med projektet, då hade socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen idag suttit i fräscha och ändamålsenliga lokaler. Då hade A-Huset (utbildningsförvaltningens lokaler) varit ledigt och tillgängligt för t ex IT-avdelningen. Då hade vi sparat många miljoner på riskprojektet Höken. Då hade vi sparat 1,3 mkr per år i hyra på socialförvaltningens lokaler. Då hade CA Fastigheter kunnat bygga om dessa lokaler till 25 hyreslägenheter, vilket innebär fler invånare i vår kommun med många miljoner i skatteutjämning och –intäkter som resultat.

Jag undrar vad Framtid Öland menar när de säger att de vill att Moderaterna ska komma med förslag innan sittande beslutande möte. Vi ska inte göra upp i slutna rum. Vi står för tydlighet, öppenhet och transparens. Vi lägger fram våra förslag i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige, där samtliga partier är representerade och förslag kan diskuteras inför allmänheten och press. Inte för att skapa rubriker men för att skapa förtroende och majoritet för vår politik. Det har vi gjort under första halvan av denna mandatperioden, t ex med förslag på bättre villkor för våra lärare, fritidspedagoger och förskolepersonal. Men även med förslag på fler och bättre särskilda boendeplatser till våra äldre och demenssjuka, med förslag på ekonomiskt stöd till Himmelsberga, med förslag på extra medel till detaljplanarbete för att få igång bostadsbyggandet, med förslag på att ta bort subventioner på kommunala ställplatser som konkurrerar med näringslivet, med förslag på en lite mer ambitiös torgförsköning, med förslag på fler kuratorer för barn som har det tufft i våra skolor, osv osv. Även denna lista kan göras lång…

Vi tänker fortsätta vara konstruktiva och lösningsorienterade även under andra halvan av mandatperioden, med förslag som samtliga partier kan ta ställning till. Om detta skapar rubriker är det bra, men syftet är att få igenom Moderat politik och göra Borgholms kommun lite bättre.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Många frågor i Borgholms fullmäktige, men få svar

28/05/2016

Insändare i Ölandsbladet 28 maj 2016

Häromdagen var det dags igen för en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På dagordningen stod även mina interpellationsfrågor om socialförvaltningens tänkta flytt till nya lokaler i Höken. Så här efteråt kan vi konkludera att det inte blev så många besked från majoriteten.

I debatten efterfrågade jag en tidsplan för renovering av gamla delen av Köpings skola. Budget finns beslutad men inget har hänt för att kunna genomföra jobbet under sommaren. Man ska väl inte byta fönster under lektionstid kommande höst eller vinter? Jag lyfte även renoveringen av Åkerboskolan, budgeterad för 2016-2017, där politiken inte ens har börjat diskutera behov och krav.

Det brukliga sättet majoriteten ”svarar” på dessa frågor är att skylla fördröjningar och fördyringar på ”flyktingsituationen” och att andra fastigheter (Runstens skola och Höken) tar så mycket tid. Men var det inte majoriteten själv som rev upp gamla beslut som ledde till dessa fördröjningar? Är det då inte majoriteten själv som bär ansvaret för att dessa prestigeprojekt ställer till det? Dessa är majoritetens politiska beslut och jag tycker att Socialdemokraterna och Framtid Öland ska ta ansvar för det.

Efter en lång interpellation om Höken vet vi fortfarande inte:

  • vad slutnotan kommer att bli
  • varför personalen inte är informerad eller känner sig delaktiga
  • vilken kvalitetsnivå lokalerna ska ha
  • när personalen äntligen kan flytta in
  • varför hyreskontraktet för socialförvaltningens nuvarande lokaler förlängdes utan information eller beslut (eller varför detta senare förnekades)
Makthavarnas beslut om Runstens skola...

Makthavarnas beslut om   Runstens skola…

… och Höken, har ställt till det ordentligt.

 

 

 

 

 

Öppenhet och transparens? Om jag fick bestämma, skulle jag hellre vilja ha svar på dessa frågor och en tydlighet gentemot vår personal, än att kommunens samtliga fakturor ligger på hemsidan.

Framtid Öland gjorde en stor grej av att de inte tillhör något politisk block och att de alltid kommer att rösta på bra förslag, oavsett från vilket håll dessa kommer. På min fråga till Framtid Öland varför de röstade emot Moderaternas förslag om bl a höjda lärarlöner och fler kuratorer, när de några månader senare gick med på just dessa åtgärder, fick jag tyvärr inget svar. Det spelar alltså visst roll var ett förslag kommer ifrån.

Att stärka lönerna till bl a vår skolpersonal är ett viktigt steg för att både behålla och rekrytera bra lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. På min fråga varför kommunfullmäktige inte kan prioritera detta svarade kommunalrådet att jag inte förstår den svenska modellen – att det är parterna som förhandlar om löner. Är inte Borgholms kommun som arbetsgivare en av parterna? Svaret uteblev även här.

Som oppositionsråd måste jag kunna ifrågasätta makthavarna, men i vilken skick är vår demokrati om frågorna inte besvaras?

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Borgholms kommun på rätt väg – med moderat politik

26/03/2016

Insändare i Ölandsbladet 26 mars 2016

Häromdagen kunde vi i denna tidning läsa om några viktiga satsningar som kommer att leda Borgholms kommun framåt, nämligen att amortera av en del av kommunens lån och att satsa på bättre löner till bl a lärarna.

Under detta år kommer vi att amortera av en väsentlig del av kommunens lån. Vi Moderater har sedan länge jobbat för en amorteringsplan. Så här skrev vi i vårt valprogram: ”Det är oförsvarbart att lämna över stora skulder till våra barn och barnbarn”. Det är glädjande att höra kommunalrådet använda precis dessa ord i tidningen!

Alla som har följt budgetdebatten och läst våra insändare angående lärarlöner vet att vi Moderater är det enda parti som har kämpat för höjda löner till bl a våra lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. Tyvärr har alla våra förslag under denna mandatperioden konsekvent röstats ned av majoriteten. Framförallt kommunalrådet har argumenterat emot med full kraft, med hänvisning till viss statistik och att det är orättvist mot andra yrkesgrupper att höja lärarlöner. Jag blev i debatten t o m anklagad för att ställa olika grupper mot varandra! Nu visar det sig att vi fick rätt ändå: statistik visar att lärarlönerna i Borgholms kommun ligger efter och en särskilt satsning på dessa yrken är befogad.

Vi Moderater är övertygade om att dessa beslut kommer att bygga Borgholms kommun starkare. Amorteringar skapar bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden och att stärka lönerna till vår skolpersonal är ett viktigt steg för att både behålla och rekrytera bra lärare, förskolelärare och fritidspedagoger.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


%d bloggare gillar detta: