Moderaternas förslag om trygghetsboende

18/05/2017

Insändare i Ölandsbladet 16 maj 2017.

I en insändare skriver SPF:s Stefan Fosseus om behovet av boendeformer för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i eget hus. Förslaget är helt i linje med Moderaternas förslag om trygghetsboende på Ekbacka, vilket jag har drivit sedan drygt två år tillbaka.

När beslutet togs att bygga två nya HVB-korridorer för ensamkommande ungdomar lovade majoriteten att tillgodose Moderaternas önskan att någon form av mellan- eller trygghetsboende skulle etableras på Ekbacka.

Tiden går och det är nu dags att infria dessa löften och börja planera för byggandet snarast. Det skulle ge våra äldre tillgång till en trygg boendemiljö med social samvaro, gemenskap och möjlighet att ha måltider och andra aktiviteter tillsammans. En positiv konsekvens är så klart att dessa äldre lämnar en villa eller lägenhet efter sig, vilket ger snurr på bostadsmarknaden.

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd

Annonser

26/08/2016

Insändare i Barometern 26 augusti 2016

Maten i skolan är viktig för lärandet

Bra skolmat handlar inte om pengar utan om passionerade matlagare, engagemang och kunskap. Prisskillnader mellan olika skolors måltider är bara av marginell betydelse för kvaliteten på skolmåltiden.

Efter en helg är det många skolbarn som går och lägger sig hungriga. Sedan är det äntligen måndag. Det kanske inte alltid är lektionerna som står högst upp på listan utan snarare att få sig ett ordentligt mål med mat.

I många skolkök runt om i Sverige är det oerhört tydligt att det går åt mer mat på måndagar än andra dagar. Det slängs också mindre mat på måndagar än andra dagar. Allt för många barn i Sverige lever i ekonomiskt eller socialt utsatta familjer där det saknas kunskap eller ekonomi för att laga god och bra mat.

Dålig kost ger också en allt mer utbredd barnfetma, och dessutom koncentrationssvårigheter vilket i sin tur kan leda till sämre prestationer i skolan.

Bra mat är en investering i våra barns hälsa och framtid. Det är dags att sätta ordentligt fokus på bra skolmat, för bra mat gör skillnad!

Vi Moderatkvinnor är övertygade om att det går att göra skillnad i varje skolkök om vi som politiker ger rätt förutsättningar och ger möjligheter att ta ansvar för att minska matsvinnet, öka matglädjen, förbättra arbetsmiljön, minska transporterna, öka andelen ekologiska inköp och sortera matavfallet så att det återvinns på rätt sätt och också öka lärandet i skolan.

Det är långsiktig hållbarhet. Det är alla barn värda.

Anna Victor Hiort
MQ-länsordförande


Vi vill få igenom vår politik

18/06/2016

Insändare i Ölandsbladet 18 juni 2016

Då var motfrågan från Framtid Öland besvarad, nämligen om Moderaterna vill skapa rubriker eller få igenom sin politik.

Vårt intresse är inte att skapa rubriker – det överlåter vi åt andra som är mycket bättre på det. Vem minns inte de stora rubrikerna om att det ska bli asylförläggning på Ekbacka med 200 platser? Eller att Höken är en lysande affär – det var ju bara för socialförvaltningens personal att flytta in? Eller att Runstens gamla skola är en perfekt och billig lösning som ny förskola, bara kommunen bygger om i egen regi? Listan kan göras mycket längre…

Vi vet att det fanns anbud på 30 mkr när det gäller Ekbackas ombyggnation. Att låtsas att det skulle kunna kosta 75 mkr är inte seriöst. Men ni har rätt vad gäller lokalrotation. Hade vi gått vidare med projektet, då hade socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen idag suttit i fräscha och ändamålsenliga lokaler. Då hade A-Huset (utbildningsförvaltningens lokaler) varit ledigt och tillgängligt för t ex IT-avdelningen. Då hade vi sparat många miljoner på riskprojektet Höken. Då hade vi sparat 1,3 mkr per år i hyra på socialförvaltningens lokaler. Då hade CA Fastigheter kunnat bygga om dessa lokaler till 25 hyreslägenheter, vilket innebär fler invånare i vår kommun med många miljoner i skatteutjämning och –intäkter som resultat.

Jag undrar vad Framtid Öland menar när de säger att de vill att Moderaterna ska komma med förslag innan sittande beslutande möte. Vi ska inte göra upp i slutna rum. Vi står för tydlighet, öppenhet och transparens. Vi lägger fram våra förslag i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige, där samtliga partier är representerade och förslag kan diskuteras inför allmänheten och press. Inte för att skapa rubriker men för att skapa förtroende och majoritet för vår politik. Det har vi gjort under första halvan av denna mandatperioden, t ex med förslag på bättre villkor för våra lärare, fritidspedagoger och förskolepersonal. Men även med förslag på fler och bättre särskilda boendeplatser till våra äldre och demenssjuka, med förslag på ekonomiskt stöd till Himmelsberga, med förslag på extra medel till detaljplanarbete för att få igång bostadsbyggandet, med förslag på att ta bort subventioner på kommunala ställplatser som konkurrerar med näringslivet, med förslag på en lite mer ambitiös torgförsköning, med förslag på fler kuratorer för barn som har det tufft i våra skolor, osv osv. Även denna lista kan göras lång…

Vi tänker fortsätta vara konstruktiva och lösningsorienterade även under andra halvan av mandatperioden, med förslag som samtliga partier kan ta ställning till. Om detta skapar rubriker är det bra, men syftet är att få igenom Moderat politik och göra Borgholms kommun lite bättre.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Många frågor i Borgholms fullmäktige, men få svar

28/05/2016

Insändare i Ölandsbladet 28 maj 2016

Häromdagen var det dags igen för en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. På dagordningen stod även mina interpellationsfrågor om socialförvaltningens tänkta flytt till nya lokaler i Höken. Så här efteråt kan vi konkludera att det inte blev så många besked från majoriteten.

I debatten efterfrågade jag en tidsplan för renovering av gamla delen av Köpings skola. Budget finns beslutad men inget har hänt för att kunna genomföra jobbet under sommaren. Man ska väl inte byta fönster under lektionstid kommande höst eller vinter? Jag lyfte även renoveringen av Åkerboskolan, budgeterad för 2016-2017, där politiken inte ens har börjat diskutera behov och krav.

Det brukliga sättet majoriteten ”svarar” på dessa frågor är att skylla fördröjningar och fördyringar på ”flyktingsituationen” och att andra fastigheter (Runstens skola och Höken) tar så mycket tid. Men var det inte majoriteten själv som rev upp gamla beslut som ledde till dessa fördröjningar? Är det då inte majoriteten själv som bär ansvaret för att dessa prestigeprojekt ställer till det? Dessa är majoritetens politiska beslut och jag tycker att Socialdemokraterna och Framtid Öland ska ta ansvar för det.

Efter en lång interpellation om Höken vet vi fortfarande inte:

  • vad slutnotan kommer att bli
  • varför personalen inte är informerad eller känner sig delaktiga
  • vilken kvalitetsnivå lokalerna ska ha
  • när personalen äntligen kan flytta in
  • varför hyreskontraktet för socialförvaltningens nuvarande lokaler förlängdes utan information eller beslut (eller varför detta senare förnekades)
Makthavarnas beslut om Runstens skola...

Makthavarnas beslut om   Runstens skola…

… och Höken, har ställt till det ordentligt.

 

 

 

 

 

Öppenhet och transparens? Om jag fick bestämma, skulle jag hellre vilja ha svar på dessa frågor och en tydlighet gentemot vår personal, än att kommunens samtliga fakturor ligger på hemsidan.

Framtid Öland gjorde en stor grej av att de inte tillhör något politisk block och att de alltid kommer att rösta på bra förslag, oavsett från vilket håll dessa kommer. På min fråga till Framtid Öland varför de röstade emot Moderaternas förslag om bl a höjda lärarlöner och fler kuratorer, när de några månader senare gick med på just dessa åtgärder, fick jag tyvärr inget svar. Det spelar alltså visst roll var ett förslag kommer ifrån.

Att stärka lönerna till bl a vår skolpersonal är ett viktigt steg för att både behålla och rekrytera bra lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. På min fråga varför kommunfullmäktige inte kan prioritera detta svarade kommunalrådet att jag inte förstår den svenska modellen – att det är parterna som förhandlar om löner. Är inte Borgholms kommun som arbetsgivare en av parterna? Svaret uteblev även här.

Som oppositionsråd måste jag kunna ifrågasätta makthavarna, men i vilken skick är vår demokrati om frågorna inte besvaras?

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Borgholms kommun på rätt väg – med moderat politik

26/03/2016

Insändare i Ölandsbladet 26 mars 2016

Häromdagen kunde vi i denna tidning läsa om några viktiga satsningar som kommer att leda Borgholms kommun framåt, nämligen att amortera av en del av kommunens lån och att satsa på bättre löner till bl a lärarna.

Under detta år kommer vi att amortera av en väsentlig del av kommunens lån. Vi Moderater har sedan länge jobbat för en amorteringsplan. Så här skrev vi i vårt valprogram: ”Det är oförsvarbart att lämna över stora skulder till våra barn och barnbarn”. Det är glädjande att höra kommunalrådet använda precis dessa ord i tidningen!

Alla som har följt budgetdebatten och läst våra insändare angående lärarlöner vet att vi Moderater är det enda parti som har kämpat för höjda löner till bl a våra lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. Tyvärr har alla våra förslag under denna mandatperioden konsekvent röstats ned av majoriteten. Framförallt kommunalrådet har argumenterat emot med full kraft, med hänvisning till viss statistik och att det är orättvist mot andra yrkesgrupper att höja lärarlöner. Jag blev i debatten t o m anklagad för att ställa olika grupper mot varandra! Nu visar det sig att vi fick rätt ändå: statistik visar att lärarlönerna i Borgholms kommun ligger efter och en särskilt satsning på dessa yrken är befogad.

Vi Moderater är övertygade om att dessa beslut kommer att bygga Borgholms kommun starkare. Amorteringar skapar bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden och att stärka lönerna till vår skolpersonal är ett viktigt steg för att både behålla och rekrytera bra lärare, förskolelärare och fritidspedagoger.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Lärare i Borgholms kommun förtjänar bättre, replik

12/12/2015

Denne insändare publicerades i Ölandsbladet 12 december 2015

Moderaterna fick en del skit från Ölandspartiet (eller Per Lublin?) för vårt förslag om höjda lärarlöner. Jag tänker inte sänka till samma nivå men vill gärna svara med fakta.

Låt mig börja med att säga att det inte är jag personligen som driver denna fråga. Det handlar om en viktig punkt i vårt valprogram, som dessutom är förankrad inom hela moderatgruppen. Kanske det fungerar så i andra partier att gruppledaren bedriver politik för egen räkning, men så är inte fallet hos Moderaterna.

Sedan tycker jag inte det är konstruktivt att ställa olika yrkesgrupper mot varandra. Som vi skrev har Borgholms kommun hamnat i ett mycket sämre läge jämfört med andra kommuner när det gäller just lärarlöner. Att åtgärda detta problem gör det inte sämre för andra. I vårt budgetförslag fanns ett allmänt löneutrymme på 3,0 %, vilket är högre än grannkommunernas utrymme och högre än fackets krav. Med den individuella lönesättningen som tillämpas finns det med andra ord stora möjligheter att (extra) belöna all duktig personal, oavsett yrkesgrupp.

Och om 1,6 mkr anses vara obetydande i det stora hela, varför röstades förslaget ned av S, MP, V och FÖ (alltså 13 vänsterpolitiker och 5 övriga)? Vänsterstyre är för övrigt den klassificering som Dagens Samhälle använder i sin beskrivning av Borgholms kommun.

Jag kan tycka att det är märkligt att Per Lublin (Ölandspartiet?) riktar hård kritik mot mig, när vi Moderater konsekvent driver denna fråga. Ska vi svika vallöftet istället?

Just nu söker Borgholms kommun många nya lärare, förskolelärare och pedagoger. Det hade varit mycket enklare att hitta kvalificerad personal om fullmäktige hade släppt prestige och röstat för Moderaternas förslag.

Sedan har jag räknat på Ölandspartiets populistiska förslag att ”avskaffa ett onödigt oppositionsråd” för att istället höja lärarlönerna. I samband med kommunfullmäktiges beslut att oppositionens 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen skulle bli kallad för oppositionsråd, höjdes dennas fasta arvode med 7 % jämfört med 2012 års nivå. Samtidigt höjdes även kommunalrådets arvode med 7 %, vilket Per Lublin konstigt nog inte har några synpunkter på. I dagens pengar motsvarade oppositionsrådets arvodeshöjning 10 564 kronor/år. Det blir inte många extra kronor för varje individuell lärare.

Då är det mer konstruktivt att majoriteten släpper prestigen och sträcker ut en hand över blockgränsen.

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd och gruppledare


Lärare i Borgholms kommun förtjänar bättre

02/12/2015

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 1 december 2015.

Vid budgetsammanträdet föreslog Moderaterna kommunfullmäktige att förstärka löner till utbildningspersonal med 1,6 miljoner kronor under 2016. För att finansiera detta föreslog vi sänka det budgeterade allmänna löneutrymme för kommunpersonal från 3,5 till 3,0 %. Enligt konjunkturinsitutet är en löneökning på 2,8 % rimlig, och även från fackets håll ställs det krav på 2,8 %. I Mörbylånga kommun budgeteras 2,5 % allmänt löneutrymme.

Tyvärr tyckte vänsterstyret att denna satsning inte behövs.

Redan i mars 2014 skrev Marcel van Luijn i en insändare: ”Vi ser det som angeläget att höja lärarlönerna för att behålla och attrahera bra kvalitet inom lärarkåren. Vi står inför en period med ett stort antal pensionsavgångar och det är av yttersta vikt att Borgholms kommun kan konkurrera med närliggande kommuner om de bästa lärarna när det gäller nyanställningar. Men vi vill såklart även behålla de duktiga lärare vi har idag. Utan bra personal kommer vi i längden inte att kunna uppnå kommunens mål för elevernas resultat.”

Allt detta gäller i allra högsta grad även idag! Situationen med många nyanlända som behöver utbildning och inte minst förskoleplatser gör inte problemet mindre.

Att höja lärarlönerna var ett löfte från ett antal partier under valrörelsen, men efter rösterna har räcknats har endast Moderaterna jobbat för detta. Läget har dessutom blivit ännu mer akut och i kommunens delårsrapport beskrivs framtiden så här: “Konkurrensen om behörig personal har hårdnat ytterligare och kommer sannolikt utgöra ett växande problem för Utbildningsnämnden.” Även de fackliga organisationer uttrycker en stor oro kring framtida rekryteringar, framförallt i förskolor.

Borgholm har som skolkommun klättrat från plats 117 till 34, tack vara ett fantastiskt arbete av vår personal. Men när det gäller löner ramlade vi från plats 207 till 265, samtidigt som vi sjönk från plats 17 till 56 i området lärartätheten. Så trots att resultaten har blivit mycket bättre har förutsättningarna för vår personal blivit sämre. Så kan vi inte fortsätta.

Det vi kan konstatera är att närliggande kommuner redan har gjort särskilda satsningar på lärarlöner de senaste två åren, vilket innebär att Borgholms kommun relativt sett tappar konkurrenskraft. Det är dags att kommunalrådet gör verklighet av löftet att vi ska samarbeta över blockgränsen. Släpp prestiget och gör någonting bra för våra lärare. De förtjänar det.

Nya Moderaterna i Borgholms kommun

Marcel van Luijn
oppositionsråd

Björn Andreen
2:e vice ordförande utbildningsnämnden

Anna Victor Hiort
ersättare utbildningsnämnden


%d bloggare gillar detta: