Nyhetsbrev juni

29/06/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Juni

KSAU behandlade min motion om att underlätta för föräldrar genom att ordna transport av elever utanför upptagningsområdet till Åkerboskolan. Jag tyckte tjänsteskrivelsen var otillräkligt och att saken borde utredas ordentligt, därför begärde jag en vända till. Vid avstämningsmötet med BEAB diskuterades bl a badplatser, hamnar, gata/parks underskott mm. KSAU hade under denna månad även ett antal intressanta träffar, bl a:

 • representanter från Bowlsföreningen för att diskutera hur vi ev kan bygga ut tennishallen och möjliggöra fler olika aktiviteter
 • Attendo för att pejla hur privata investera ev kan hjälpa till ang vårt framtida behov av fler/nya särskilda boendeplatser
 • representanter från Kapelludden Camping ang möjlighet till en ny, stor badbrygga

Kultur- och fritidsutskottet behandlade bl a bidragsansökningar, planering och internbudget. Vi fick även en genomgång av fritidsverksamheten.

Styrgruppen för projektet Öland en kommun fick en redovisning av samtliga dialogmöten som Stefan Carlsson har genomfört, samt inkomna synpunkter. Det beslutades att en extra opinionsundersökningsenkät ska genomföras för att fånga upp synpunkter från fler olika befolkningsgrupper.

Kommunfullmäktige tog den 18 juni bl a beslut i följande ärenden:

 • ny debiteringsmodell för VA-taxa
 • budget 2019
 • FÖP Borgholm-Köpingsvik

Vid almänhetens frågestund kom ett antal frågor från föräldrarna i Löttorp, bl a om skolskjutsupphandlingen och Åkerboskolans framtid.

Kommunstyrelsen behandlade 26/6 bl a:

 • FÖP Djupvik
 • tertialrapport
 • förtydligande ang renoveringsbeslutet Åkerboskolan

Kring Åkerboskolan blev det ett utspel av kommunalrådet som ville ”visa ledarskap och kompromissvilja” och kom med ett ”tilläggsyrkade” nämligen att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att snarast sätta igång med vissa delar av renoveringen. Eftersom detta inte är ett tillägg, snarare precis vad vi Moderater har beskrivit som argument FÖR en renovering, röstade vi (tillsammans med FÖ, MP och ÖP) emot förslaget (6-5). En styrgrupp tillsattes med 4 politiker: Ilko (S), Annette (FÖ), Peder (C) och jag. Styrgruppen ska vara kopplingen mellan projektet och kommunstyrelsen. En arbetsgrupp beslutades bestå av 4 personer med representanter från skolan, fastighetsavdelningen, ekonomi och en projektledare.

Under storloppislördagen den 2 juni samlades ett antal taggade Moderater för att dela ut flygblad och prata med medborgarna.

Sedan medverkade Carl, Lenamarie, Erland och jag vid en pressträff med Ölandsbladet i Kronomagasinet, för att berätta om vårt valprogram.

Övriga möten denna månad, bl a styrgrupp Fryshuset/folkhälsa och Plansam.

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Så vill moderaterna styra Borgholm

25/06/2018

Fredag 22 juni skrev Ölandsbladet om Moderaternas politik inför valrörelsen. Carl, Marcel, Lenamarie och Erland medverkade. Hela texten finns nedan.

Ordning och reda – honnörsord i det ”hoppfulla” program moderaterna i Borgholm går till val med.

– Vår tydliga ambition är att bilda majoritet med likasinnade partier, säger partiets nuvarande gruppledare Marcel van Luijn.

27 namn på valsedeln till fullmäktige och den folder ”listettan” Carl Malgerud överlämnar när Borgholmsmoderaterna kallar till presskonferens är så färsk att den bara finns i några få exemplar.

– Den har inte gått i tryck, det är klippa och klistra, förklarar han muntert.

Platsen moderaterna valt – Kronomagasinet – är ”lite symbolisk” eftersom partiet under många år jobbat för att skapa ett kulturhus av byggnaden, vilket det nu är. Kulturskolan huserar i de nyrenoverade och ombyggda lokalerna och det finns möjlighet att fylla med mer, som mindre konserter och utställningar.

– Från skamfläck till vad det är i dag, det har blivit underbart, konstaterar Marcel van Luijn belåtet.

I kommunvalet 2014 tappade moderaterna 298 röster och fick än en gång se sig som tvåa i det borgerliga blocket. Dessutom röstade fler kommuninvånare på moderaterna i riksdagsvalet än i kommunvalet.

– Ett tapp på sju procent mot riksresultatet, det gapet vill vi korta, säger Carl Malgerud.

Samtidigt finns inget utstakat procentmål inför höstens val, kommentarerna från de fyra runt bordet – Carl Malgerud, Marcel van Luijn, Lenamarie Wikström och Erland Augustinsson – är mer av karaktären ”slutmålet är att vara med och bilda borgerlig majoritet”.

Är det inte dags att gå om Centern och bli största borgerliga parti?

– Det är i så fall ett mål, säger Marcel van Luijn och Carl Malgerud, som efter en tät intern omröstning blev partiets nye etta samt kommunalrådskandidat, fyller i:

– Det vore bra.

Vägen dit kan möjligen hittas i valfoldern vars huvudrubrik lyder ”En hoppfull framtid för hela Borgholms kommun”.

Sju underrubriker hittas, däribland Mötesplatser för alla åldrar, Olika boendeformer (för äldre) för olika behov, Öland en kommun, Ordning och reda i ekonomin samt En aktiv näringspolitik.

När det gäller äldreomsorgen är moderaterna öppna för alternativa driftsformer, i synnerhet då såväl Strömgården och Soldalen snart gjort sitt.

– Att någon annan bygger och att vi (kommunen) står för driften eller att en tredje part gör det, funderar Marcel van Luijn och vill se större valfrihet i äldreomsorgen där privata lösningar inte ska avfärdas.

– Vi har många äldre som bor kvar hemma, jag tror att flera av dem skulle älska att ha andra alternativ än de som finns idag och få en social samvaro man inte har hemma.

Carl Malgerud:

– Välfärden måste säkras, vi har en svettig mandatperiod framför oss och då gäller det att ha ordning och reda på ekonomin. Vi måste hålla reda på pengarna, titta på lokalbehoven och sälja det vi inte behöver, vi ska titta på andra driftsformer och effektivisera, som att samla all teknisk verksamhet i en (1) organisation, hur får en utredning svara på.

Marcel van Luijn travesterar så smått John F Kennedy när han förklarar varför moderaterna i Borgholm är för en kommun på Öland.

– För mig är det självklart, alla är vi ölänningar!

Mer i detalj anser moderaterna att de allt större kraven på kommunerna, bland annat då det gäller att ha rätt kompetens, gör att småkommuner som Borgholm får det svårt i framtiden.

– Och det är ingen effektiviseringsfråga, det här handlar om att skapa en organisation som är bättre, säger Marcel van Luijn.

Ledarskapet är annan viktig fråga för moderaterna.

– Skippa prestigen, ha fokus på resultatet. Sök samarbete över partigränserna, kommenterar Carl Malgerud.

Valresultat anses svårt att spekulera i och någon tydlig majoritet för något av blocken tror Marcel van Luijn inte på. Och just en tydlig majoritet är vad – anser moderaterna – Borgholm behöver.

– I dag är det hoppande majoritet och det skapar otydlighet och oro, säger Marcel van Luijn och Erland Augustinsson tillägger:

– Det viktiga är inte kommunalrådsstolen, det viktiga är en stabil majoritet.

Hur många mandat krävs för en sådan?

– 20-22, vi kommer att föra dialog med alla partier, svarar Carl Malgerud.


Dåligt ledarskap i beslutsprocessen om Åkerboskolans framtid

10/06/2018

I en intervju med Ölandsbladet 2018-06-09 uttalar oppostionsrådet Marcel van Luijn sig om turerna kring beslutet att renovera Åkerboskolan:

Fortsatt ordkrig om Åkerboskolan: ”Dåligt ledarskap”

Moderaternas Marcel van Luijn (M) slår tillbaka mot kritiken från socialdemokraterna och centern i diskussionen om Åkerboskolan. Oppositionsrådet kritiserar kommunalrådet Ilko Corkovic (S) för dåligt ledarskap i beslutet om Åkerboskolan.
– I stället för att sätta sig ner och komma överens på djupet blev det ingenting. 6 – 5 i en votering om en av de största investeringarna i kommunen framöver är olyckligt.

Kommunstyrelsens oeniga beslut att renovera och bygga om Åkersboskolan i stället för att till stora delar bygga nytt kritiseras hårt av såväl socialdemokraterna och centern, de sistnämnda i insändarform.

Moderaternas Marcel van Luijn försvarar beslutet och anser att det både påskyndar processen, eftersom arbetet nu kan göras etappvis, samt är bättre för kommunens ekonomi. Nybyggnation beräknas kosta cirka 90 miljoner kronor.
– Slottsskolan byggdes om för 45 miljoner kronor, jag har svårt att se att ombyggnationen av Åkerboskolan skulle kosta 90-100 miljoner. Byggnaderna är i hyfsat skick för den åldern och vi renoverar och behåller det som är värt att behålla.
– Och hela tanken med beslutet är att snabba på, att det skulle fördröja förstår jag inte, säger Marcel van Luijn vars kritik mot kritiken i huvudsak har två ben:

Ekonomin
– Inte någon av dem som ville bygga nytt har sagt hur man ska finansiera det och det säger sig självt att investeringsbudgeten inte räcker till för nybyggnation, istället måste man låna. Det har man inte pratat om, det tycker jag är märkligt. En sådan här investering ska vara självfinansierad.

Ledarskapet
– Anledningen till att frågan bordlades i april var för att man skulle kunna sätta sig ner och diskutera. Men varken socialdemokraterna eller centern har bjudit in till samtal om varför nybyggnation ska vara det bästa alternativet. Däremot bjöd Framtid Öland in till samtal om varför de ansåg renovering och ombyggnation som bäst.
– I stället för att sätta sig ner och komma överens på djupet blev det ingenting, det blev en upprepning av tidigare ställningstaganden. Då tycker jag att det handlar om dåligt ledarskap.

Ni gick emot råden från den expert du varit med och anlitat – varför?
– Råd och råd, det är alltid tolkningsbart och det beror lite på hur många kvadratmeter som behöver användas, idag är lokalerna 5 000 kvadratmeter stora, det som behövs är 3 200.

Utlåtandet från ingenjörsfirman låter inte speciellt tolkningsbart?
– Jag anser att det är det, experterna kanske har olika syn på hur det ser ut. Att bygga nytt är att ta det säkra före det osäkra, men vi har en ekonomi att ta hänsyn till också.

Vid mötet med Framtid Öland ska partiets egna sakkunniga haft en annan bild av byggnadernas status än den anlitade ingenjörsfirmans. Ska det finnas två beslutsunderlag, varav ett allmänheten inte har någon insyn i?
– Det finns inte två underlag, det är inte så jag ser det, det finns två olika bedömningar. Jag ser att Ilko (Corkovic) pratar om att det inte går att ha sakkunniga i varje parti, men jag anser att man ska ha respekt för den kunskap som finns i varje parti.
– Sedan vill jag påminna om Höken där besiktningsprotokollet sa att underhållet var allvarligt eftersatt, men det viftades bort av Ilko eftersom han jobbat där, det ”var bara att flytta in”.

En av sakkunniga Framtid Öland ska hänvisa till är inom byggbranschen på norra Öland och tillhör de lokala företagare partiets företrädare uttalat vill ge chansen till vid upphandling. Vid nybyggnation anses de ha svårare att konkurrera – sätter detta inte frågetecken för objektiviteten?
– Nej, det är inte så jag ser det, jag ifrågasätter inte dennes integritet.

Du vurmar för att frågor i möjligaste mån ska till fullmäktige, varför inte här?
– Jag var inte helt avvisande till att fullmäktige ska ta beslutet, men Ilko valde att inte ta det dit. Jag kan också tycka att man i beslutsprocessen borde ha kommit överens om det i förväg och inte vid sittande bord. Man måste vara konsekvent (att ta beslut till fullmäktige) och inte bara då det passar.


Beslutet om Åkerboskolan

03/06/2018

Inför detta beslut bestämde vi Moderater ett antal, för oss, viktiga principer:

 • investeringarna ska vara självfinansierade, vilket kan uppnås genom en gradvis renovering över en längre tid
 • att behålla det som är värd att behålla
 • gympasalen är viktigt för byggden och ska behållas
 • endast renovering av verksamhetsytor som behövs (skolan har idag för många m2 sett till antalet elever/klasser)
 • få in intäkter genom att avyttra delar av tomten/fastigheten vi inte behöver

Allt detta talar för det renoveringsförslaget som Framtid Öland tog fram och det är därför vi ställde oss bakom detta.

Sedan tycker jag personligen att det är sorgligt att detta ärende blev så prestigefullt och debatten så hetsk. Anklagelser som riktades mot mig ang mitt beteende mot tjänstemän känner jag inte igen.

Efter Moderaternas förslag på bordläggning (april) fanns det ett antal veckor där man kunnat försöka komma överens och undvika en politiskt låsning. Ett riktigt politiskt ledarskap skulle ha tagit denna möjlighet och föra samtal med alla för att komma vidare. Tyvärr har vi inte fått ett sådant erbjudande från Socialdemokraterna, och det verkar som att det inte ens har förekommit samtal inom den styrande koalitionen. Däremot bjöds tydligen Ölandspartiet in till samtal med Socialdemokraterna, med syfte att skapa (minimal) majoritet i kommunstyrelsen.

Nu blev det tyvärr en splittrad politik i denna viktiga fråga.

Marcel van Luijn (M)


Nyhetsbrev maj

30/05/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Maj

Beredningen om framtidens äldreomsorg har nu börjat formulera förslag utifrån medborgardialoger samt skickat ut enkäter till personalen inom äldreomsorgen. Sammanställning ska ske under juni månad.

Kultur- och fritidsutskottet behandlade bl a bidragsansökningar och tog beslut om kommunens kulturpris som i år gick till Åkerbokonstnärerna.

Den 21 maj samlades politiker och tjänstemän för en så kallad företagssafari. Själv var jag med och besökte ICA Nära Trossen i Sandvik som håller på byggas upp igen av Folke Nilsson Bygg och ska åter öppnas i juni.

ICA Nära Trossen, Sandvik

Sedan till Ullcentrum i Löttorp som jobbar lite i det dolda men har en imponerande verksamhet med 10 årsanställda.

Ullcentrum, Löttorp

Sista stoppet var i Dödevi och Österbo Gård där Hanna berättade om alla hennesverksamheter och tankar. En givande dag helt enkelt!

Österbo Gård, Dödevi

Kommunfullmäktige samma dag innehöll mandatperiodens sista allmänpolitiska debatt, där jag bl a tog upp kommunens oroväckande ekonomiska läge, våra moderata prioriteringar, våra kultursatsningar och förutsättningar kring budget 2019. För övrigt var en revidering av vägbidragen den mest debatterade punkten. Det slutade i en votering om Centerpartiets förslag att införa ett grundbidrag. Eftersom inget belopp för detta bidrag var specificerat och konsekvenserna för enskila vägföreningar och den totala budgeten var oklar valde jag att avstå i voteringen. Den slutade därmed i 16-16 varpå ordförandens utslagsröst avgjorde (avslag). Fullmäktige beslutade även om en integrationsstrategi, ordningsföreskrifter för torghandel, en ny näringslivsstrategi och genomförandet av Moderaternas motion om klimatkompensering. Socialnämnden fick för tredje gången (eller fjärde, beroende på hur man räknar!) denna mandatperiod en ny ordförande i Jan-Olof Forslund (s).

Den 28/5 blev det en heldag med Ölands kommunalförbund, inkl ett strategimöte om turistorganisationen och dess framtid.

Budgetarbetet kännetecknas i år mest av osäkerheter kring förutsättningarna, både vad gäller intäkter och kostnader. Prognosen för årets resultat är fortfarende väldigt osäkra och vi vet inte heller med vilken befolkningsmängd vi ska räkna, då invånarantal per 1 november är avgörande för utjämningssystemet.

Kommunstyrelsen den 29 maj hade ett stort antal tunga ärenden, men vi klarade det mellan kl 9 och 17. En sammanfattning:

 • Ny debiteringsmodell för VA-taxa. Efter en genomgång av Jesper S gick förslaget igenom utan problem. Beslutas av kommunfullmäktige.
 • Åkerboskolan, inriktningsbeslut. Detta ärende tog 2,5 timmar fram till beslut. Debatten innehöll ett antal konstiga vändningar, anklagelser och hånflin från ordföranden, samt politiskt motiverade utspel från vissa tjänstemän. Men i slutändan fanns det två förslag kvar:
  • Framtid Ölands, alternativ 1 (renovering/ombyggnation) + ett antal tilläggsyrkanden
  • Centerpartiets, alternativ 3 med ett antal ändringar
   Voteringen slutade i 6-5 där FÖ, M, MP och ÖP (6) röstade för alternativ 1 och S och C (5) för alternativ 3. Jag tycker hanteringen av ärendet har varit under all kritik, men ffa saknades ledarskap och viljan att samtala kring en bred lösning. Då blev det så här istället med en splittrad politik.
 • Budget 2019. Eftersom vi inte lämnade in våra budgetförslag tidigare i processen tyckte jag det skulle uppskattas att vi gjorde det i kommunstyrelsen, istället för vid sittande bord i fullmäktige. Jag tyckte uppenbarligen fel. Det uppskattades inte alls. Jag tyckte ändå det är bättre att våra förslag kommer med i KF-handlingar i juni så att alla har möjlighet att ta del av dessa och ta ställning. Så här gick det för våra förslag:
  • Att undersöka möjligheterna att inrätta två tjänster på 80 % vardera för rehabilitering i Borgholms kommun, varav en tjänst ska ha inriktningen demens och den andra tjänsten ska ha inriktningen stroke, samt att dessa tjänster alterneras mellan Borgholms och Löttorps tätorter. >> Ingen sa emot och det blev bifall
  • Att inom löneutrymme särskild prioritera löner till förskolelärare och lärare. >> Avslag
  • Att snarast lämna kontorslokalerna i fastigheten Kamelen, som planerat, och därmed spara onödiga och obudgeterade hyreskostnader. >> Efter mothugg från Ilko och tjänstemän blev det ändå bifall.
  • Att snarast ordna mellan- eller trygghetsboende på lämplig plats i Borgholms kommun, antingen i egen regi eller med hjälp av externa parter. >> Här tyckte FÖ och S att det ingick i beredningen om äldreomsorgen. För att inte hetsa upp stämningen ännu mer tog jag tillbaka förslaget.
  • Att ta bort posten ”Runsten Idrottshall” från investeringsbudget. >> Det gick inte att få bort denna punkt eftersom det redan ingår i investeringsbudget för 2018.
  • Att lägga till posten ”Utveckling gång och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet” till investeringsbudget 2019-2022. >> Bifall
  • Att lägga till posten ”Utveckling Åkerbobadet” till investeringsbudget 2019. >> Bifall
   Inget annat parti yrkade något budgetförslag, men allt avgörs när budgeten vandrar vidare till kommunfullmäktige.
 • FÖP Borgholm-Köpingsvik. Förslaget antogs i sin helhet eftersom två ändringsförslag (C och MP) röstades ned. Beslutas av kommunfullmäktige.
 • Prioritering av investeringsbudget 2018 till Amerikaparken 335 000 kr. Jag deltog inte i detta beslut. Kändes som spel för gallerierna när största delen av arbetet redan är genomfört!

Övriga möten denna månad, bl a: budgetdag, Turism360, pensionärsråd, alliansmöte med C, Kalmarsunds gymnasieförbund

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Moderaterna vill ha en långsiktig lösning för Åkerboskolan

03/05/2018

Insändare i Ölandsbladet, tisdag 3 maj 2018:

Vi skrev i vårt partiprogram 2014: ”Vi vill storsatsa på Åkerboskolan, som är av yttersta vikt för Löttorp och hela norra Öland.”

Beslutet om vilken väg vi väljer för Åkerboskolans ombyggnation och upprustning är ett av mandatperiodens viktigaste beslut och kan bara tas en gång. Politiken har ett enormt ansvar att göra rätt, det är ytterst viktigt för samtliga berörda: skattebetalare, elever, personal, föräldrar.

Vi anser att det är oansvarigt att vid sittande bord ta ett beslut som påverkar kommunens budget med tiotals miljoner kronor de närmaste åren, inte minst med tanke på kommunens vikande ekonomi. Materialet som var tillgängligt för partigrupperna saknade avgörande information kring de olika alternativen. Dessutom tillkom ny information vid sittande bord.

Det visade sig under debatten att några partier redan hade bestämt sig men tyvärr förespråkar olika alternativ. Inom majoriteten finns inte samförstånd om vilket alternativ som är bäst. Ska vi då låta en snabb votering i kommunstyrelsen avgöra Åkerboskolans framtid? Vi tycker inte det, och därför föreslog Moderaterna att ärendet skulle bordläggas till nästa sammanträde.

Några veckors andningspaus ger samtliga partier möjlighet till reflektion och diskussion inom partigrupperna. Inte minst ger det möjlighet till SAMTAL MELLAN PARTIERNA för att försöka komma överens om en inriktning. Detta beslut kommer att påverka kommunens ekonomi ett antal mandatperioder framöver. En bred uppgörelse över partigränserna ger bättre långsiktiga förutsättningar, som i förlängningen gynnar demokratin, ekonomin och medborgarna.

Moderaterna kommer att ta in all information som finns för att göra en avvägning där vi ser till kommunens och medborgarnas bästa. Det handlar om investeringsbelopp, etappindelning, evakueringskostnader, driftkostnader efter ombyggnation mm. Vi vill se en långsiktigt hållbar lösning. Åkerboskolans framtid är norra Ölands framtid.

Marcel van Luijn (M)
Anna Victor Hiort (M)
Björn Andreen (M)
Erland Augustinsson (M)
Carl Malgerud (M)


Nyhetsbrev april

30/04/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

April

KSAU har haft två sammanträden denna månad och behandlade bl a:

 • Förslag till integrationsstrategi för kommunen
 • Revidering policy för vägbidrag
 • Gågatuperioden Storgatan Borgholm
 • Medel till att återställa strandpromenaden vid Sinus i Köpingsvik
 • Nytt arrendeavtal Stora Rörs hamn
 • Omorganisation kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • FÖP Borgholm-Köpingsvik

Den 9:e deltog Jan, Carl och jag i en utbildningsdag kring den kommunala folkhälsoarbetet.

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg har nu begärt mer tid för att hinna med slutrapporten och de förslag som fullmäktige ska besluta om.

Styrgruppen för Öland en kommun träffades i Mörbylånga med bl a presentationer från indelningskommitténs utredare Kent Johansson och Regeringskansliets Sverker Lindblad om den parlementariska kommunutredningen som nu pågår. Sedan fastställdes en tidsplan med Stefan Carlssons informationsmöten under april och maj, bl a ett möte med Ölands moderater i Stora Rör den 29:e.

Budgetberedningens arbete har börjat tidigare än vanligt pga den tidigarelagda budgetprocessen med beslut i fullmäktige redan vid junisammanträdet. Vi har fått förutsättningarna från ekonomiavdelningen och träffat UN och BEAB (16 april) samt SBN och SN (24 april) för att diskutera framtida satsningar och möjliga effektiviseringar.

Kommunfullmäktiges stora punkt denna månad var årsredovisningen 2017 med både ”information” från kommunalrådet och efterföljande debatt. Många inlägg i debatten har tidigare publicerats i form av insändare i Ölandsbladet från både S, C och M. Vår insändare 14/4 har sedan marknadsförts via vår Facebook-sida.

Efter många om och men, fick jag slutligen vara med och inviga Borgholms Kulturskola nya lokaler i renoverade Kronomagasinet. Det är ju på grund av Moderaternas motion från 2012 att Kronomagasinet inte längre står tomt och förfaller. Att det ska vara så mycket prestige i en liten kommun som har ”tillsammans” som sitt ledord!

Kulturskolans rektor Oscar Roslund, Eva-Lena Israelsson (S) och Marcel van Luijn (M) inviger

Det var många viktiga punkter på dagordningen när kommunstyrelsen sammanträdde den 24 april. För många, kan mana tycka. Huvudpunkterna:

 • Budgetuppföljning mars. Kommunens ekonomi visar på väldigt oroväckande trender. Socialnämnden har en avvikelse på -9,5 mkr (februari -4,3 mkr) och en årsprognos på 20,0 mkr (februari -17,3 mkr). Istället för att besparingsåtgärder börjar ta effekt, ökar alltså underskottet. Jag fick inga tydliga svar på frågan hur det är möjligt att nämnden har gjort sig av med 5,2 mkr MER än budget endast under mars månad.
 • Integrationsstrategi. Ett antal förändringar fick jag redan in i KSAU, men jag tycker generellt att det forfarende är för lite fokus på att ställa krav och eget ansvar för integration.
 • Ombyggnation Åkerboskolan. Vi fick en presentation vid sammanträdet om de olika alternativ och vad dessa innebär: investeringsnivå, driftkostnader framöver, möjlig etappindelning, evakueringskostnader mm. S och C ville forcera ett snabbt beslut. Bl a Framtid Öland höll med mig att beslutsunderlaget var bedrövligt och att ta beslut i 100 miljonsklassen vid sittande bord är oansvarigt. Efter två voteringar beslutades att ärendet skulle bordläggas (6 röster från M, FÖ, ÖP, MP) och inte avgöras (4 röster från C och S).
 • FÖP Borgholm-Köpingsvik. Ärendet utgick pga tidsbrist.

Övriga möten denna månad, bl a: fibersamordnare, ordförandeträff, Plansam, Näringslivsråd

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


%d bloggare gillar detta: