Nyhetsbrev maj

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Maj

Budgetarbetet har fortsatt under denna månad. Budgetberedningen har träffat nämndrepresentanter och budgetdagen hölls 22/5. Sedan lämnade jag in Moderaternas budgetförslag denna vecka.

SKL presenterade 3/5 en utredning om en eventuell sammanslagning av Ölandskommunerna. Nu går arbetet vidare i respektive partigrupper, innan beslut om nästa steg. Borgholmsmoderaterna diskuterade frågan på ett extra gruppmöte. Sedan formulerades vårt ställningstagande och Carl och jag träffade Ölandsbladet för att få ut vårt budskap. Vi ser detta som ett avstamp i diskussionerna och det känns bra att vi borgholmsmoderater är tydliga och på g!

Kultur- och fritidsutskottet tilldelade 2016 års kulturpris till Lennart Sjögren. Vi bearbetade även kulturplanen efter remisstiden och kommer av avsluta arbetet under juni. Den 17/5 hade Kultur- och fritidsutskottet sitt sammanträde på Himmelsberga där vi även diskuterade deras budget, verksamhetsplaner och framtidsvisioner.

Denna månad har ett nytt Näringslivsråd haft två möten, främst för att välja en ordförande och diskutera arbetsformer, förväntningar och prioriterade frågor. Ordförande blev Ölandsbanks Anneli Nilsson.

Den 10/5 var det dags för Ölandsbanks årliga Turism 360 seminarium, med bl a information om turismorganisationens satsningar på mat och cykel. Sedan en animerad föreläsning av Kenth Åkerman om värdskap och bemötande.

Inte många ärenden av större dignitet på månadens kommunfullmäktige den 15/5, men en allmänpolitisk debatt om framtidsvisioner. Där lyfte jag följande frågor som jag anser viktiga för kommunens utveckling framöver:

  • Det politiska arbetet: efterlyser en öppnare debatt om sakfrågor, bättre beslutsunderlag, mer långsiktighet och att tagna beslut genomförs.
  • Näringslivsfrågor: företagsklimatet visar ingen förbättring alls (majoritetens “punktinsatser” kanske inte gör så mycket); vi behöver en näringslivsstrategi för Borgholms kommun.
  • Befolkningsutveckling: fler flexibla detaljplaner ger bättre förutsättningar för bostadsbyggandet; en aktiv personalpolitik för att långsiktigt säkra service i kommunen; en kompetensförsörjningplan.
  • Fastigheter: var är den efterlängtade lokalförsörjningsplanen? Och nu är det dags att infria löftet om trygghetsboende på Ekbacka.
  • Ölands kommun: vi är starkare tillsammans; starkare som en kommun med 25-30 000 invånare, både regionalt och nationellt, när medel ska fördelas för satsningar på t ex infrastruktur och kultur. Men det handlar framförallt om kompetensförsörjning på lång sikt. En större kommun kan bli en attraktivare arbetsgivare.

Under budgetdagen den 22/5 fick vi information om förutsättningarna och äskanden från nämnder och styrelser. Budgetberedningen ska nu prioritera dessa tillsammans med partiernas önskemål.

Månadens sammanträde med kommunstyrelsen hade väldigt många små ärenden på dagordningen. Mest tid tog nog till en diskussion om margarin vs smör, där det till slut fanns flera olika yrkanden. Mitt yrkande ”att BEAB letar efter ett alternativt bordsmargarin UTAN palmolja för att därmed kunna följa SLV rekommendationer att minska halten av mättat fett” (tack Lenamarie för hjälpen!) röstades ned med stor majoritet. Till slut vann huvudförslaget, trots att många tyckte det skulle vara bra med valfrihet och att man inte borde gå ifrån vår Kostpolicy. Budgetuppföljningen handlade mest om Utbildningsnämndens relativt stora underskott (3,2 mkr t o m april).

Ölands kommunalförbunds sammanträde var på Böda Sand, där mycket aktivitet pågår inför sommarsäsongen. Glädjande att vi lyckades komma överens en nytt (lokalt) avtal med Räddningstjänsten och att personalen på norra Öland därmed är kvar!

Det som börjar bli tydligt nu – efter några beslut och framförallt icke-beslut i KSAU – är att det finns en beslutsångest hos majoriteten med kommunalrådet i spetsen. Kan det ha att göra med att man redan nu inte vågar ta ”obekväma” beslut inför valet 2018? Eller att kommunens ekonomi, trots mycket egenberöm, inte är så stark som det har påståtts?

Demokratiberedningen har nu färdigdiskuterat sina förslag och slutdokumentet ska skickas till kommunstyrelsen för behandling i juni, med beslut i fullmäktige i augusti.

Övriga möten denna månad, bl a: med regionförbundet om den nya regionala utvecklingsplanen (RUS); ett ytterligare alliansmöte med C, KD och L; uppstartsmöte om arbetet med en ny översiktsplan; kommunala pensionärsrådet; Plansam, Eon.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: