Nyhetsbrev april

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

April

Denna månad börjar förberedelser till budgetarbetet. KSAU gick igenom underlag till investeringsbudget och samtal har inledd med nämndernas arbetsutskott.

BEAB:s årsstämma hölls fredag 7/4 i Sandvik, där vi även fick möjlighet att titta på avsaltningsverket som börjar ta form nu. På eftermiddagen hade vi en intressant diskussion på BEAB om kostupphandling, hur den fungerar och hur den ev kan förbättras.

     

Den 18/4 skrev Borgholms kommun äntligen på ett avtal med Eon om en miljöfond – det som tidigare kallades för byggdepeng. Vi kommer att skapa ett konto med 3,4 mkr från Eon där kommunen kan dela ut bidrag till projekt som har koppling till havs- och kustnära miljö- och hållbarhetsprojekt.

På fullmäktigesammanträdet behandlades årsbokslut 2016 och det var tydligt att majoriteten och oppositionen har olika syn på vad som var viktigast. Medan kommunalrådet målade upp en bild av att allt var perfekt, med staplar som visade kommunens resultat tillbaka till 1990 (!), valde vi Moderater tillsammans med Centern att betona att det finns en hel del saker som måste förbättras i Borgholms kommun. Det som bekymrar mig personligen mest:

 • Förvaltningernas resultater exkl tillfälliga statsbidrag visar stora minussiffror, t ex kommunstyrelsen -3,7 mkr och socialnämnden -10,2 mkr.
 • Antal anställda har stigit med 56 personer, varav 42 tillsvidare. Har vi råd med ett större kostym när flyktingar nu lämnar kommunen?
 • Sjukfrånvaro har stigit till 8,06% (9,87% inom Soc). Borgholm ligger betydligt över rikssnittet (7%). Sjukfrånvaron endast för Socialförvaltningen kostade kommunen 25 mkr (!) under 2016.
 • Pensionsavgånger de närmaste 5-10 år är en stor utmaning. Det behövs många nya lärare, undersköterskor och vårdbiträden. Samtidigt har hela 76 pers (+41) lämnat tjänsten på egen begäran under 2016.
 • Lärarlönerna halkar fortfarende efter.
 • Rekrytering av nya socialsekreterare gav 0 (!) sökande. Vi har brist på kvalificerad hemtjänstpersonal i vissa områden. Samtidigt har antalet studerande till undersköterska på KomVux minskat drastiskt.

När det gäller investeringar visade kommunalrådet en rad fina bilder, utan att berätta att:

 • Ekbacka HVB-korridorer blev dubbelt så dyrt (9,4 mkr isf 4,2 mkr).
 • Runstens förskola blev dubbelt så dyrt (7,9 mkr isf 4 mkr) och är inte klar än. Inte alla barn får plats, vilket även medför extra driftkostnader.
 • Servicehus Byxelkrok blev dubbelt så dyrt (915 tkr isf 500 tkr) och är inte klar än.
 • Societetsbryggan och Hamnvägen blev dubbelt så dyrt (5,1 mkr isf 2,6 mkr) och kunde inte användas när cruisefartygen kom till staden.

Det ända som inte kommer att blir dubbelt så dyrt är socialförvaltningens nya lokaler på fastigheten Höken, tyvärr (15-20 mkr isf 2 mkr). Därav mina interpellationsfrågor till kommunalrådet, som också behandlades på sammanträdet.

Jag deltog den 19/4 i Landstingets Folkhälsoutskott som hade sammanträde i Borgholm. Åke Åkesson berätta om hälsocentralens arbete med hemsjukvården och vi fick möjlighet att presentera vårt arbete med förebyggande teamet, folkhälsosamordnare mm.

Rekrytering av en ny kommunchef är på gång med intervjuar, och fortsätter till mitten av maj månad.

Kommunstyrelsen behandlade bl a:

 • Förstudie hamnstrategi & redovisning kostnader/intäkter hamnar. Diskussionen i KS efter BEAB:s presentation av materialet tydliggör att det krävs mycket mer arbete för att åtstadkomma en tillfredsställande lösning vad gäller kommunens hamnar – investeringsnivåer, prioriteringar, driftsformer mm. Jag tycker ffa att kommunen/KS som ägare borde ha en genomgående diskussion om vilken vision och långsiktiga mål vi har med hamnarna. Även beställarens (KS) roll gentemot utförarens (BEAB) borde förtydligas. Vissa slutsatser i förstudien saknar underbygda argument.
 • Budgetuppföljning mars 2017. Ett stort minus i utfallet (om man bortser från tillfälliga statsbidrag) sedan augusti 2016, mest pga att vissa delar av kommunens förvaltningar har för stor kostym i förhållande till verksamhetens storlek efter den stora flyktingmottagningen 2015-2016.
 • Bänkar Vedkajen. Jag yrkade för två år sedan ”att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator på Vedkajen”. Efter flera påtryckningar har ärendet nu tagits upp igen, och därför är det glädjande att en enig KS besluta att inte satsa 75 000 kr på 6 fasta bänkar på Vedkajen.
 • Delägarskap Inera AB. Dagens enda votering slutade 6-4. M, KD och C röstade emot efter mitt avslagsyrkande. Beslutas av kommunfullmäktige. Jag gillar inte att en kommun genom att köpa aktier i Inera AB ”har rätt att köpa tjänster av företaget utan föregående upphandling”. Det innebär alltså att man för 42 500 kr köper rätten att sätta en offentlig upphandling (LOU) ur spelet. Dessutom: hur vet vi att Inera AB är bästa leverantör för Borgholms kommun om vi inte genomför en offentlig upphandling?
 • Styrelse Miljöfond vindkraftetablering Eon. KS beslutade att tillsätta en styrelse med representanter från BEAB, SBF, Eon och ”politiken”. kommunalrådet tyckte det var ”ödmjukt och generöst” av honom att föreslå 3 politiker från ”majoriteten” och 2 från oppositionen. Nja. Vi får återkomma efter vårt alliansmöte med två namn.

Den 2 april deltog ett antal borgholmsmoderater på förbundsstämman i Färjestaden, och 26/4 deltog Anna och jag i sammanträdet med den nyvalda förbundsstyrelsen. Separata mejl med vad som pågår skickades ut.

Övriga möten denna månad, bl a: Ölands kommunalförbundets AU (ersättare för Sofie Loirendal), folkhälsoplan, demokratiberedningen.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: