Nyhetsbrev mars

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Mars

Besökte ett frukostmöte hos Edith & Julia i Rälla där Staffan Smedfors berättade om turismorganisationens arbete och framtidsvisioner.

Onsdagsfika på Edith & Julia i Rälla

I Kultur- och fritidsutskottet har vi arbetat fram en ny kulturplan. Dokumentet går nu ut på en remissrunda, bl a till partigrupper. Samtidigt kommer Landstingets kulturnämnd att ta fram en kulturplan för Kalmar län. Ett första dialogmöte om detta hölls på 30 mars, där jag bl a tryckte på utvecklingsmöjligheter kring digitaliseringen av vårt kulturarv och vrakriket.

Den 14 mars fick vi i KSAU en redovisning av LUPP-enkäten som genomfördes bland eleverna i åk8 i hösten 2015. Eftersom skolan var aktivt involverat i arbetet var svarsfrekvensen 100 %! Efter redovisning av enkätsvar diskuterade vi resultaten och möjliga åtgårder i olika grupper tillsammans med bl a elever från Åkerboskolan.

Folkhälsosamordnare Jhenny och Ungdomssamordnare Agnes inleder LUPP-dagen

Demokratiberedningen har nu tagit fram olika förslag som först presenteras vid tre tillfällen ute i kommunen (28 mars i Långlöt, 29 mars i Källa och 4 april i Borgholm). Efter dessa återkopplingsträffar kommer beredningen att skicka förslagen till fullmäktige för beslut.

 • Kommunfullmäktige den 13 mars var relativt händelsefattig. Några ”höjdpunkter”:
  KD:s Sofie Svensson ersätter Marcus Bergenheim som erästtare i Socialnämnden (på M:s mandat). Välkommen Sofie!
 • En väldigt otydlig förstudie kring hamnverksamheten fick ytterligare 150 tkr i tilläggsbudget.
 • Nästa fullmäktigeberedning ska handla om ”Sveriges bästa äldreomsorg”, vilket jag försökte sätta på dagordningen redan i mars 2015. Ledamöter kommer att tillsättas vid augustisammanträdet.
 • Kommunalrådet röstade mot sin egen motion om en akut handlingsprogram ang befolkningsutvecklingen (som han lämnade in under 2014 års valrörelse).

Kommunstyrelsens sammanträde 21 mars handlade till stor del om årsredovisningen 2016. Bokslutet ska upp till kommunfullmäktige i april där vi lär ha samma diskussion igen, men redovisningen visar generellt vad vi redan visste om 2016, nämligen att:

 • Det ekonomiska resultatet är ett stort plus, varav minst hälften kommer från statsbidrag som följd av flyktingmottagandet
 • antalet anställda har stigit med 56 personer, varav 42 tillsvidare
 • sjukfrånvaron har stigit med 0,83% till 8,06% (9,87% inom Soc)
 • pensionsavgångarna de närmaste 10 år innebär att det kommer att behövas minst 39 nya lärare, 64 nya undersköterskor och 39 nya vårdbiträden… om inte fler säger upp sig under tiden
 • hela 76 personer (+41) lämnade tjänsten på egen begäran under 2016
 • de flesta investeringar har fallit ut (mycket) dyrare än budgeterat

Budgetuppföljning för februari visar höga personalkostnader inom skolan pga minskat antalet assylsökande elever. Socialnämndens resultat exklusive ensamkommande ungdomar är -1,2 mkr (noterade att Ölandsbladet valde istället att skriva en artikel om att det går jättebra för nämnden).

Sedan beslutade KS att överföra nästan 4 mkr i drift från resultatet 2016 till 2017, vilket enligt ekonomerna belastar resultatet för 2017. Det rimmar illa med kommunalrådets mantra att ”varje år är en ny match i sig”.
Ärendet ang ”utökad dispens gällande återströmningsskydd” resulterade i dagens enda votering, vilken slutade med 6 ja, 2 nej och 3 avstår. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ett ärende som väckte så mycket debatt innan valet och var så angeläget att hantera av den nya majoriteten, nu inte kommer att hanteras alls under hela mandatperioden. Sedan förstår jag att detta beror till stor del på BEAB:s utredningskapacitet. Thomas och jag avstod, Centern röstade nej.

Trots en heldag med KSAU den 28 mars hann vi inte behandla alla ärenden. Det som beslutades i korthet:

 • Bevilja bidrag/sponsring till Öland Spirar 2017.
 • Ge föreningar i kommunen möjlighet till max 15 tkr i bidrag för filberanslutning av sina fastigheter.
 • Utredning om bättre lokaler för hemtjänsten och hälso/sjukvård i centrum och mellersta. Jag fick med två tilläggsyrkanden, nämligen
  att denna utredning ska inkludera möjligheterna att ordna bättre lokallösningarer på plats i Köpingsvik, t ex genom ombyggnation eller paviljonger i Soldalen eller utplacering av (en del av) verksamheterna till Köpings skolas fastighet, samt
  att denna utredning ska inkludera förslag på hur parkeringsproblematiken med ca 20 fler bilar från Köpingsvik ska lösas, om centralisering i Borgholm sker.
 • Etablering av verksamhet på Vedkajen. För 2 år sedan (!) yrkade jag ”att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator”. Det visar sig att det fanns flera intresserade aktörer att driva verksamhet på vedkajen, men att detta ”återtogs från dagordningen”. Ni får gissa av vem. Nu går vi vidare med detta inför säsongen 2018.
 • Ärendet ”Anvisning av medel till bänkar på Vedkajen” lämnades över till KS utan förslag eftersom varken jag eller Sofie var beredda att bifalla detta.

Vedkajen star fortfarende tomt trots beslut i 2015 att omedelbart söka en lämplig arrendator

Övrigt denna månad bl a: möte med intressenter om flygplatsen Ölandas framtid, Plansamordningsgruppen, möte med bl a PEAB om yttre hamnens utveckling, träff med MercuryUrval om kommunchefsrekryteringen, Ölands kommunalförbund, branschmöte om bostadsbyggandet, möte med LRF, och medverkan i chefsintroduktion.

Bästa hälsningar,
Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: